Skip NavigationSkip to Primary Content

Our Specialists

Jill Singsank

Anesthesiology, DVM, DACVAA

Kiira Rodriguez

Cardiology DVM | DACVIM

Mandy Ackermann

Dermatology DVM | DACVD

Sarah O'Neill

Dermatology VMD | DACVD

Whitney Long

Emergency + Critical Care DVM | DACVECC

John Sessions

Internal Medicine DVM | DACVIM

Julie Trzil

Internal Medicine DVM | DACVIM

Kelly Wang

Internal Medicine DVM | MS | DACVIM

Rossi House

Neurology DVM | DACVIM

Matthew R. Cook

Oncology VMD | MS | DACVIM

Jarrod M. Vancil

Oncology DVM | DACVIM

Trey Calfee

Surgery DVM | MS | DACVS

Blake Travis

Surgery DVM | DACVS

Drew Armstrong

Surgery, DVM, DACVS

Jill Singsank

Anesthesiology, DVM, DACVAA

Kiira Rodriguez

Cardiology DVM | DACVIM

Mandy Ackermann

Dermatology DVM | DACVD

Sarah O'Neill

Dermatology VMD | DACVD

Whitney Long

Emergency + Critical Care DVM | DACVECC

John Sessions

Internal Medicine DVM | DACVIM

Julie Trzil

Internal Medicine DVM | DACVIM

Kelly Wang

Internal Medicine DVM | MS | DACVIM

Rossi House

Neurology DVM | DACVIM

Matthew R. Cook

Oncology VMD | MS | DACVIM

Jarrod M. Vancil

Oncology DVM | DACVIM

Trey Calfee

Surgery DVM | MS | DACVS

Blake Travis

Surgery DVM | DACVS

Drew Armstrong

Surgery, DVM, DACVS

Our Emergency Doctors

Beau House

Hospital Management DVM

Kelly Clark

Emergency DVM

Raley Lewis

Emergency DVM

Lauren Sparks

Emergency DVM

Stephanie McLeod

Emergency DVM

Beau House

Hospital Management DVM

Kelly Clark

Emergency DVM

Raley Lewis

Emergency DVM

Lauren Sparks

Emergency DVM

Stephanie McLeod

Emergency DVM